Utviklingen av apper og spill

Tiden etter at DeRail Games slo igjennom var preget av få norske utviklede spill på markedet, men denne utviklingen er på vei til å snus. Utvikling av app’er følger delvis den utviklingen man så i datamaskinens barndom.

App’ene er forholdsvis intuitive å bruke og å utvikle. Det er lagt ned mye tid og energi fra Apple og Google for å sikre at det er mulig for mange å utvikle programmer til smarttelefoner og smartbrett. Dette fordi en viss prosent av inntektene vil gå til Apple og ikke minst, jo flere spill og programmer som er tilgjengelig i App store og Google play, jo flere vil ønske å ha enheter de kan spille på.

De fleste app’er har også egne funksjoner som gjør det mulig å kjøpe ekstra funksjoner og ekstra liv og mye annet. På denne måten så tjener både utviklere og mobilselskapene penger.

Flere norske utviklere

Det er veldig spennende å se hvor mange norske utviklere som dukker opp nå for å ta del i app eventyret. Dette viser at det er et miljø for programvare/spillutvikling i Norge på tross av dårlige vekstvilkår.

Små oppstartskostnader

En annen fordel som app utvikling sikrer er at kostnadene er små, i likhet med slik det var da i datamaskinens gullalder. Dermed er det åpent for alle, inkludert ungdommer som skriver programmer på gutterommet.

Integrerte betalingsløsninger

Ettersom hele grunnstrukturen allerede er lagt, så er det enkelt å sette opp betalingsløsninger. Man logger seg bare inn, lager en konto og får alle fordelene som ligger integrert i løsningen.

For kundene føles det trygt å skulle bruke den løsningen som allerede er laget og som de er vant med. Så man slipper å skape et rykte og få kundenes tillit. Den jobben er allerede gjort.

En ny gullalder for norske utviklere?

Det er mye som tyder på at app’er og app utvikling vil skape en ny gullalder for utviklere verden over, også i Norge. Flere av app’ene som er utviklet de siste årene er utviklet av nordmenn og nordmenn har fått mye oppmerksomhet for dette arbeidet.

Vi håper at dette vil gjøre det mulig for flere nordmenn å slå igjennom og vi håper at mange nordmenn vil følge i fotsporene til pioneerer som DeRail Games.