En spillutvikler i Norge

På slutten av 1900-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så var det en eksplosjon av datakyndige ungdom som fant opp nye spill og utviklet nye grafiske grensesnitt og nye måter å bruke datamaskiner på.

Datamaskiner og teknologien generelt var, i denne perioden, fremdeles på et relativt lavt nivå. Dette gjorde mulig for selvlærte utviklere å nå langt. Man behøvde ikke å ha en lang utdannelse inne datateknikk og man var midt i smørøyet når det kom til å følge den utviklingen som var på gang.

Mange ønsket programutviklere

I denne perioden så var det svært mange som ønsket å få kontakt med programutviklere, som kunne skrive nye programmer som tilfredsstilte de økende behovene til befolkningen. For i denne perioden så begynte Internett å virkelig ta av, man begynte å bruke data mer i jobbsammenheng og alt dette stilte strengere krav til de programmene man skulle bruke.

Så mange bedrifter i Norge var interessert i å komme i kontakt med de som kunne skrive koder, men hovedfokuset var på den praktiske bruken av programmene. De som ønsket å jobbe med spill hadde færre muligheter i Norge.

Et lite spillutvikler miljø

Uansett hva man jobber med så vil det være en klar fordel å være en del av et miljø med likesinnede. Da kan man trekke veksel på hverandres erfaringer, noe som kan bidra til en sterkere og mer positiv utvikling.

I Norge så har man hatt et lite miljø, ettersom etterspørselen etter spillutviklere har vært lav. I andre land, slik som i Sverige, har man hatt et større og mer aktivt miljø. Her har man utviklet en rekke spill for alle typer plattformer.

Spesielt har oppveksten av spill for casinoer og andre typer pengespill vært positiv for spillbransjen generelt ettersom det har skapt et behov for dyktige spillutviklere. Å utvikle slike spill var aldri mulig i Norge og dermed fikk man ikke denne hjelpende hånden som løftet hele industrien.

Engasjerte utviklere

På tross av et heller lite spillutvikler miljø så kom det mange gode ideer fra Norge. Flere av utviklerne valgte å flytte til andre land for å kunne jobbe mer med spillutvikling. Dette svekket selvsagt spillmiljøet ytterligere.

I dag så er det mange norske spillutviklere som jobber med å utvikle spill på heltid, men de er stort sett basert i utlandet. Nettopp derfor er det spesielt imponerende at dette forholdsvis lille selskapet klart å produsere en såpass stor hit som ble lansert i flere land og fulgt av mange spillere.